INTEGRITETSPOLICY

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter jag samlar in, till vilket syfte och för vilka ändamål, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta mig.

Alla personuppgifter på m.linder behandlas i enligt rådande personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

När du accepterar denna integritetspolicy samtycker du till att jag får samla in, spara och använda dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Maria Linder (Hamngatan 47, 941 62 Piteå) (nedan benämt som m.linder) är personuppgiftsansvarig. m.linder är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter.

Om du kontaktar mig eller på annat sätt lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker därigenom till att den informationen kommer att lagras på m.linders servrar. Jag behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service, exempelvis vad gäller uppföljning och information. Jag kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Den information som jag kan komma att samla är den du uppger på m.linders webbplats eller som du lämnar till mig via sociala medier.

Vilket omfattar:

– Information som du lämnar till mig i samband med kontakt på webbplatsen.

– Information som du lämnar till mig som kund via m.linders webbplats. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer och kontaktinformation. 

– Leveransinformation, betalningsinformation, faktureringsinformation och annan information som du lämnar vid köp eller leverans av en produkt. 

Information från andra källor

Jag kan komma att ta emot eller samla in kompletterande information om dig från en tredje part, såsom säljföretag och dataleverantörer och lägga till den i min information om dig. Detta kan innefatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Delning av personuppgifter

Jag kan komma att dela med mig av dina personuppgifter till:

– Underleverantörer som hjälper mig att bedriva verksamheten (vid exempelvis indrivning av betalning för köpta varor och drift av webbplatsen). 

– Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje part, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer jag, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen. Detta kan omfatta sådant som namn, personnummer, stad, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Dina rättigheter

Med undantag för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta mig om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter.

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta mig på info@designoform.com.

Shopping cart

0

No products in the cart.